Oznake

, , , , , ,

Srećna Vam Nova godina.

U skladu sa prethodnim tekstom ovu godinu započinjem obožavanjem brojeva. Da sam neki matematičar, nisam, ali me fasciniraju. Zato govorim o Pitagori i savšenstvu prostih brojeva.

Matematika je najsavršenija nauka na svetu, a programiranje je jedna obična seljačka stvar. Rekao profesor Devedžić.

Programeri se takodje bave matematikom. Bar u binarnom sistemu. Nula je broj koji me najviše fascinira i broj osam, jer su dve nule.

Nula je sam po sebi prazna sfera ograničena linijom. Ali, nula u kombinaciji sa drugim brojevima itekako postaje punija dimenzija. 😉 Danas baratamo nulama, dok se do devetog veka nije ni razmatrala mogućnost da postoji nešto što se nije materijalizovala, metafizičko.  Bez postojanja nule ne bi postojao ni pojam beskonačnosti. Ukoliko bilo koji broj podelimo nulom, dobićemo beskonačnost, a ako pomnožimo broj  nulom, ne ostaje nam ništa osim nule. Fascinantno. Tu dolazimo do broja osam.

Broj osam je vizuelizovan kroz nulu koja se uvija u dve dimenzije. Veoma moćan broj. Moj broj.

osam

Sve što mi se u životu desilo značajno propraćeno je brojem osam. Moj suprug je takodje broj osam.

Osam je broj kosmičke ravnoteže, pravde, moći i materijalizacije. Objedinjuje četiri glavne i četiri sporedne strane svijeta, te na taj način opisuje sva moguća kretanja unutar ovog sveta. Nije slučajno što budistički Krug zakona Dharmachakra ima upravo toliko krakova i podseća na kormilo .

U kineskoj Knjizi programa pronaći ćemo osam trigrama koji kombinovanjem daju 64 heksagrama. Broj osam i osmerokut predstavljaju posrednika prilikom transformacije kvadrata u krug. Sjajno!

Moderna numerologija broj 8 doživljava kao simbol za najveća postignuća unutar društvenog konteksta. Astrološki gledano, on je ostvarivanje jasno određenih ciljeva. Broj 8 ujedno je i broj karme, pa stoga ljudi koji kroče njegovim putem moraju da obrate pažnju na ispravno delovanje. U njihovom slučaju, svaka greška i sebičnost donose rušenje do tada izgrađenih struktura. Prilikom korišćenja, energija broja 8 razvija veliku moć koja u osnovi nije ličnog karaktera.

I sve se vrti oko brojeva.  Da vidimo šta kaže svođenje ove godine na proste brojeve.

2+0+1+3=6

S jedne strane on je prema Pitagori savršen broj jer je jednak sumi svojih delilaca (1, 2, 3). U prilog tome ide i činjenica što je Bog stvarao svet šest dana, pa odmarao tokom sedmog. Kocka koja se uobičajeno koristi u kockanju i mnogim društvenim igrama na sebi ima šest kao najveći broj, tako da je njegovo pojavljivanje najčešće označavalo pobedu i materijalnu korist.

U modernoj numerologiji broj 6 povezuje se sa simbolikom planeta Venere. On predstavlja težnju za harmonijom i stabilnošću. Za ljude koji su rođeni pod njegovim uticajem su vrlo odgovorni i usmereni na pomaganje onih s kojima su povezani. Njihova porodica im je na prvom mestu. Kada nisu uravnoteženi, ljudi broja 6 postaju izuzetno neodlučni i zavisni od drugih. Tada im loše odluke i preterana sintičavost, te ljubomora nisu strani.

Slovo W se nalazi u sferi šestice. Na hebrejskom su 666 WWW, djavolji broj?

O tome više ovde. Da li je „www“ zaista jednak 666?

Simbolika brojeva

Advertisements